Etik

kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü’nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

ATAPOL tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;

> Toplumsal Faydaların Gözetilmesi,
> Yasalar ve Diğer Düzenlemelere Uyum,
> Çalışan Hakları ve Çalışma Koşullarının Gözetilmesi,
> İş Ortakları ve Sosyal Paydaş İletişiminin Etkinliği,
> Şirket Haklarının Gözetimi ve Şeffaflık

ana başlıkları üzerinde durmaktadır.

Sorular ve bildirimler için mersin@atapoltrans.com e-posta adresi üzerinden doğrudan temasa geçebilirsiniz.