Lashing

Uluslararası ticaret büyük bir hızla gelişmektedir.Buna paralel olarak da uluslararası taşımacılıkta Lashing (sabitleme) her geçen gün daha da önem kazanmakta ve en iyi hizmeti verelebilmek için yeni çözümler üretilmeltedir.

Uluslararası ticarette başarılı olmak için mallarınızın müşteriye zamanında ve hasarsız olarak ulaştırılması  gerekmektedir.Gerek kara ve deniz gerekse hava ve demiryolu taşımacılığında malların her hangi bir şekilde zarara uğramaması için gerçek bir güvence gereklidir.

ATAPOL olarak Lashing (sabitleme) alanında tecrübeli elemanları ile bu güvenceyi sağlamaktadır.Malların taşıma esanasında herhangi bir zarar görmesini önleyen profesyonel çalışmalarımız maddi kaybı önler, oluşabilecek hasar da maliyetine oranla çok daha hesaplıdır.Çalışmalarımızın sağladığı güvence Lasing (sabitleme) alanında tüm sorunlarınızı asgariiye indirecektir.